Reeglid (EST)

Hillar Otto Memorial 2019 / Tartu Santos Cup 2019

Reeglid (EST)

*Lapsevanemate käitumise eest väljaku ääres vastutab iga võistkonna treener. Turniiri korraldusi mitte täitvat meeskonda ja lapsevanemaid võib oodata kuni meeskonna eemaldamine turniirilt.

I FIFA reeglid

Rahvusvaheline noorte jalgpalliturniir Santos Cup 2018/Hillar Otto memorial 2018 järgib rahvusvahelisi FIFA mängureegleid.

NB! Kui FIFA reeglid ja Santos Cup 2018/Hillar Otto memorial 2018 turniiri reglemendis  leidub vastukäivaid väited, kehtib turniiri juhendis öeldu.

II Võistkonna suurus ja mänguajad

Vanuserühm Mängijate arv Mängu aeg Palli suurus Suluseis Vahetused
U 15 (2003) 11 vs 11 2×20 min* Number   5 + Edasi-tagasi
U 14 (2004) 11 vs 11 2×20 min* Number   5 + Edasi-tagasi
U 13 (2005) 11 vs 11 2×20 min* Number   5 + Edasi-tagasi
U 12 (2006) 9 vs 9 2×20 min Number   4 + Edasi-tagasi
U 11 (2007) 9 vs 9 2×20 min Number   4 + Edasi-tagasi
U 10 (2008) 7 vs 7 2×15 min Number   3 Edasi-tagasi
U 09 (2009) 7 vs 7 2×15 min Number   3 Edasi-tagasi
U 08 (2010) 6 vs 6 2×15 min Number   3 Edasi-tagasi
G 15/14 Tüdrukud(2003/2004) 11 vs 11 2×20 min* Number   5 + Edasi-tagasi
G 12/11 Tüdrukud(2006/2007) 7 vs 7 2×20 min Number   4 + Edasi-tagasi

 

NB! Poiste vanusegruppides 2003, 2004 ja 2005 sõltub mänguaeg registreeritud võistkondade arvust.

10 võistkonnaga turniiril garanteeritakse igale võistkonnale 5 mängu ning mänguaeg on 2×20 min.

12  või 16 võistkonnaga turniiril garanteeritakse igale võistkonnale 6 mängu ning mänguaeg on 2×20 min.

 

III Vanemate mängijate kasutamine turniiril

Turniiril võib poiste vanuseklassides 2003, 2004, 2005  osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt  kuni  3 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Näiteks:  2003. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest kolm mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2002.

Turniiril võib poiste vanuseklassides 2006, 2007, 2008, 2009 ja 2010 osaleda ühes võistkonnas maksimaalselt kuni 2 vanemat mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Näiteks:  2006. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest kaks mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2005.

 

 

 

IV Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Santos Cup 2018/Hillar Otto memorial 2018 noorte jalgpalliturniiril pole mängijatel lubatud turniiril mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. Juhul kui eiratakse reeglit, diskvalifitseeritakse mängija turniirilt ning reeglit rikkunud võistkonna mäng tühistatakse. Turniiri tabelisse märgitakse tulemus -/+ võistkonna kahjuks.

V Staadionid:

Santos Cup 2018/Hillar Otto memorial 2018 mängud toimuvad erinevatel Tartu staadionitel. Turniiril peetavaid mänge mängitakse kunstmurul.

 • Tamme staadion (kunstmuru)
 • Annelinna staadion (kunstmuru)
 • Põllu staadion (muru)

NB! Turniiri korraldajatel on õigus teha turniiri ajal muudatusi ajakavades!

 

VI Turniiri süsteem

Santos Cup 2018/Hillar Otto memorial 2018 on jagatud alagrupiturniiriks ja play-offiks.

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad 4- kuni 6-liikmelistesse alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng  annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

 

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

 1. omavaheline mäng
 2. üldine väravatevahe
 3. löödud väravate arv
 4. distsiplinaarkaristused
  a) mängudest loobumine, tulemuse tühistamine
  b) punased kaardid
 5. loos

 

Play-off süsteemis  mängitakse Santos Cup 2018/Hillar Otto memorial 2018 turniiril välja kõik kohad. Iga vanuseklassi kohamängude süsteem tehakse korraldajate poolt teatavaks 1 nädal enne turniiri algust.

 

VII Penaltid

Play-off’is (kohamängudes)  ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.

Vanuseklassides löödavate penaltite arv:

Poisid 2003, 2004, 2005 –  5 penalti.

Poisid 2006, 2007, 2008,  2009, 2010 –  3 penalti.
VIII Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu.  Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel,  reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas.

Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu.
Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aksepteeritud.

Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes.

Protesti menetlemise tasu on 75 EUR.  Summa tagastatakse täies ulatuses, kui protest rahuldatakse.

 

IX Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab 3-liikmeline žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja kahest turniiri peakorraldajast.

NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

X Kohtunikud

Kõik kohtunikud on  tunnustatud Eesti Jalgpalli Liidu poolt või turniiri peakohtuniku poolt.  Turniiri peakohtunikuks on Jaano Poomre.

 

XI Loobumiskaotused

 

Kui väljakul ei ole vähemalt 7 mängijat (vanusegrupid 2003, 2004, 2005) ja 5 mängijat (vanusegrupid 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) 5 minutit peale ametliku mänguaja algust, kantakse turniiri tabelisse +/- kaotus

 

XII Auhinnad

 

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate, medalite ja diplomitega. Iga vanuseklassi parimat mängijat ja väravavahti autasutatakse eriauhindadega.

 

XIII Meditsiin/arstiabi

Jalgpalliturniiri Santos Cup 2018/Hillar Otto memorial 2018 korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võistkondadel on kohustus ise tagada tekkivate mängutraumade olukordade lahendamine.

Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XIV Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril Santos Cup 2018/Hillar Otto memorial 2018 peetavaks mänguks.

NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse.  Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.
Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XV Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülerivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XVI Garantii

Jalgpalliturniiril Santos Cup 2018/Hillar Otto memorial 2018 osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest  turniiri poolt kehtestatud reeglitest.

XVII Mängupallid

Santos Cup 2018/Hillar Otto memorial 2018 kannavad kõik turniirimängudes kasutatavad pallid märget ’’FIFA APPROVED’’ või ’’FIFA INSPECTED’’.

XVIII Turniiril võistkonna registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud registreerimislehe turniiri korraldajatele. Võimalusel saab esitada allkirjastatud registreerimislehte e-posti teel aadressile Jaano@fcsantos.ee

Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud  turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

Iga võistkonna esindaja on kohustatud andma allkirja, mis kinnitab turniriile saabumist, nõustuma Santos Cup 2018/Hillar Otto memorial 2018 reeglitega ning kursis olema võimalike muudatusega.

NB! Võistkond, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi, ei lubata turniriile mängima!

 

XIX Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema 10 minutit ennem väljakul, kus nende mäng aset leiab.

Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste.
Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

Võistkonna suurus poiste vanuseklassides 2003, 2004, 2005 on 18 mängijat.

Võistkonna suurus poiste vanuseklassides  2006, 2007, 2008, 2009, 2010 on 15 mängijat.

XX Eriolukord, turniiri korraldus
Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!

NB!  Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuvate varguste eest!